Politikalarımız

Kalite Politikamız


Müşteri odaklılık ilkesiyle;

  • İşletmemizin vazgeçilmez unsuru müşterilerimizin “tek tercihi” olmayı,
  • Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyetinin üst düzeyde olmasını,
  • Şirket hedeflerinin yakalanması ve aşılması için tüm çalışanların işletme içi ve dışı eğitim organizasyonlarıyla kişisel gelişimlerini ve yetkinliklerini sağlamayı,
  • Kalitenin üç ana unsurunu (fiyat, ürün kalitesi, termin) en üst seviyede tutmak amacıyla hatasız, seri ve verimli üretim gerçekleştirmeyi,
  • Mevcut ve olabilecek hataları tespit ederek; kalıcı, etkin tedbir ve çözümleri üretmeyi,

amaçlayan etkin bir kalite yönetim sistemini kurmak ve uygulamaktır. Şirketimizin alt kadrosundan üst yönetimine kadar herkesin genel ahlak kuralları ve iş etiği prensipleri içerisinde çalışmasıyla kalite yönetim sistemimizin etkinliğini üst düzeyde tutmak ve sürekli geliştirmektir.

Yönetim Kurulu Başkanı
H.Hüseyin DÜLGERBAKİ

Style Switcher

Predefined Colors

Menu Style

Background Image

Reset